top of page

Politica confidentialitate

Politica confidentialitate - achor

Noi, SC CROCUS SRL, Str. Poina Ursului nr. 13, 500001 Poiana Brasov, suntem extrem de preocupati de a va garanta confidentialitatea si deplina protectie a datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile si reglementarile în vigoare în Uniunea Europeana în acest domeniu, inclusiv cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecria persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Datele cu caracter personal înseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila iar o persoana identificabila este acea persoana identificabila, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Aceasta Politica se refera la datele personale ale clientilor nostri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intra în contact cu noi sau care viziteaza locatiile noastre, angajati sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. si se aplica datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la receptie, formulare diverse, CV-uri, înregistrari video, web-site, social media. În scopul desfasurarii activitatii, SC CROCUS SRL poate colecta, prelucra si stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limiteaza la: nume, prenume, cetatenie, adresa, telefon, adresa de e-mail, imagini în miscare etc.

Politica de confidentialitate descrie:

 • Scopul pentru care colectam si modul în care folosim datele dumneavoastra cu caracter personal;

 • Modul în care colectam date cu caracter personal;

 • Temeiul procesarii pentru scopul de mai sus;

 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam si le procesam;

 • Perioada de stocare în vederea procesarii;

 • Drepturile dumneavoastra si modul în care puteti sa le exercitati;

 • Catre cine putem transmite aceste date.

De asemenea, dorim sa va facem cunoscute masurile pe care le luam pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal precum si modul în care ne puteti contacta în chestiuni legate de confidentialitate si de protectie a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

 

Cine suntem

SC CROCUS SRL cu sediul în Poiana Brasov, Str. Poiana Ursului nr. 13, 500001, înregistrata la Registrul Comertului cu J08/2049/2003, CUI RO 15834306. 

SCOPUL PENTRU CARE COLECTAM SI MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastra colecteaza date în urmatoarele cazuri:

1. Daca sunteti un client sau un potential client al Hotelului:

Avem obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

1.1. Pentru a va oferi serviciile noastre

Va solicitam date pentru a va oferi serviciile noastre:

- a va putea rezerva camere si alte servicii în hotelul nostru; temeiul de prelucrare a datelor este în acest caz executarea unui contract;

- a va putea caza în hotelul nostru; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligatii legale;

1.2. Pentru a comunica cu dumneavoastra

Este important pentru noi sa putem comunica cu dumneavoastra în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastra asupra serviciilor noastre, acela de a solutiona diverse sesizari ale dumneavoastra sau acela de a va putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic.

1.3.  Obligatie legala

În anumite situatii va putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligatii legale, impuse de legislatia în vigoare.

1.4. Trimiterea de informari (newsletter)

Va solicitam date pentru a va trimite informari comerciale / newslettere, în format electronic. Pentru acest lucru va cerem consimtamântul / acordul si va solicitam adresa de posta electronica, în mod expres; avem ca temei al prelucrarii interesul nostru legitim.

Va puteti retrage oricând consimtamântul, exprimând astfel optiunea dumneavoastra de a nu mai primi newsletter-ul nostru în viitor, facând click pe „dezabonare" atunci când primiti e-mailul respectiv.

Categoriile de date prelucrate în contextul relatiei noastre cu dumneavoastra sunt numele, telefonul, faxul, adresa / domiciliul, adresa de posta electronica (optional) precum si alte date personale pe care ni le puteti furniza direct.

2. Daca sunteți un angajat sau un alt tip de colaborator

2.1.  Pentru a intra în relatii contractuale cu noi (Contract Individual de Munca etc.)

Va solicitam datele impuse de lege pentru a încheia contracte de munca cu noi, în temeiul unei obligatii legale: nume, prenume, domiciliu, data si locul nasterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

2.2. Pentru a comunica cu dumneavoastra

Pentru a putea comunica cu dumneavoastra în timp util va putem solicita numarul de telefon si adresa de posta electronica.

3. Daca doriti sa va angajati la SC CROCUS SRL

Utilizam datele personale continute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificarile solicitantilor pentru o pozitie în cadrul , inclusiv în ceea ce priveste programele noastre de „internship”. Ne bazam prelucrarile pe interesul de potentiala încheiere si derulare a unui contract de munca.

Categoriile de date prelucrate în contextul relatiei noastre cu dumneavoastra sunt numele, adresa de posta electronica, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educatia si instruirea, calificarile profesionale, precum si alte date cu caracter personal pe care ni le puteti furniza direct.

4. Daca sunteti un partener de afaceri / furnizor

4.1.  Pentru a tine legatura cu dumneavoastra

Utilizam datele dumneavoastra personale pentru a pastra contactul direct si a mentine relatia contractuala cu dumneavoastra. Colectam aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

4.2.  Comunicarea cu dumneavoastra

Utilizam datele dumneavoastra de contact pentru a comunica cu dumneavoastra cu privire la orice probleme relevante legate de relatia noastra contractuala.

4.3.  Obligatie legala

În anumite situatii va putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligatii legale, impuse de legislatia în vigoare.

5. Daca sunteti un vizitator în spatiile SC CROCUS SRL

Utilizam datele dumneavoastra personale pentru a asigura securitatea, bunurilor si personalului nostru. În acest caz, ne bazam procesarea datelor pe interesul legitim al SC CROCUS SRL, si anume protectia acestor spatii, active si personal. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastra precum si alte date cu caracter personal pe care ni le puteti furniza direct, la solicitarea noastra, precum si imaginile dumneavoastra înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.

6. Daca sunteti utilizator al site-urilor noastre internet – www.hotelcrocus.ro etc.

Folosim datele personale pe care le colectam de la dumneavoastra atunci când vizitati site-urile nostru de internet în scopul de a monitoriza traficul si de a îmbunatati continutul site-urilor. Ne bazam în aceasta activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna functionare a site-urilor noastre de internet, precum si îmbunatatirea acestora. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora si data accesarii unui site Internet si adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligatie legala (în cazul în care SC CROCUS SRL este obligata legal sa divulge anumite date cu caracter personal autoritatilor publice), executarea unui contract încheiat de SC CROCUS SRL în contextul unei anumite tranzactii sau interesul legitim al SC CROCUS SRL de a efectua o tranzactie în cel mai eficient mod.

Serviciul de rezervare online este asigurat prin intermediul website-ului propriu; atunci când accesati acest serviciu, termenii si conditiile care se aplica sunt cele mentionate pe acel website. Va sfatuim sa îi consultati.

7. Furnizarea de date cu caracter personal

Atunci când datele cu caracter personal va sunt solicitate direct dumneavoastra, SC CROCUS SRL va solicita sa furnizati toate categoriile de date pe care le solicitam în scopurile mentionate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifica.

Daca furnizati lui SC CROCUS SRL date cu caracter personal ale altor persoane fizice, va rugam sa comunicati acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care SC CROCUS SRL intentioneaza sa proceseze datele lor cu caracter personal, asa cum este descris în aceasta politica de confidentialitate.

8. Transmiterea de date cu caracter personal catre terti

Desi, ca o regula generala, noi nu divulgam datele dumneavoastra personale catre terti, exista posibilitatea:

- de a dezvalui datele de contact catre furnizorii nostri de servicii de marketing (numai cu consimtamântul dumneavoastra);

- de a dezvalui datele de contact catre furnizorii nostri de servicii de IT de sondare a gradului de satisfactie (numai cu consimtamântul dumneavoastra);

- daca exista obligatia legala de transmitere a datelor personale relevante catre autoritati publice, în contextul furnizarii de catre noi a serviciilor solicitate de dumneavoastra;

9. Durata procesarii

Intentionam sa pastram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioada cât mai scurta de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfasurare a activitatii noastre – de regula 24 de luni. Exista însa situatii în care legislatia în vigoare impune pastrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.

10. Drepturile dumneavoastra

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, RGPD va ofera o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – va permite sa obtineti confirmarea faptului ca datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de catre noi si, daca este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activitati de prelucrare;

 • dreptul de rectificare – va permite sa rectificati datele dumneavoastra personale daca sunt incorecte;

 • dreptul la stergere – va permite sa obtineti stergerea datelor dumneavoastra personale în anumite cazuri, ca de exemplu:

  • daca datele nu mai sunt necesare în legatura cu scopurile pentru care au fost colectate;

  • daca procesarea s-a bazat pe consimtamântul dumneavoastra si daca v-ati retras consimtamântul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai exista un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastra personale;

  • o instanta sau o autoritate de reglementare a decis ca datele dumneavoastra cu caracter personal în cauza trebuie sterse;

  • daca se dovedeste ca datele dumneavoastra personale au fost prelucrate în mod ilegal;

 • dreptul la restrictionare – va permite sa obtineti restrictia de procesare a datelor dumneavoastra cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestati acuratetea datelor dumneavoastra cu caracter personal, pentru o perioada care ne permite sa verificam aceasta acuratete;

 • dreptul de a obiecta – va permite sa obiectati la procesarea ulterioara a datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si în limitele stabilite de lege;

 • dreptul la portabilitatea datelor – va permite sa primiti datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obisnuit si lizibil, sau sa transmiteti aceste date unui alt operator de date.

Suntem bucurosi sa va asiguram exercitarea acestor drepturi, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau implica un efort disproportionat.

Puteti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus si sa aflati mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastra de operator de date, o cerere scrisa la SC CROCUS SRL, Str. Poiana Ursului nr. 13, Poiana Brasov 500001, sau prin e-mail la adresa hotelcrocus.ro@gmail.com, in atentia Ana Bahova - Ofitier Date Personale.

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publica centrala autonoma cu competenta generala în domeniul protectiei datelor personale.

Ne-am angajat sa tratam întotdeauna solicitarile dumneavoastra cu cea mai mare atentie si puteti adresa orice întrebari pentru a primi raspuns în cel mai scurt timp posibil.

11.    VERSIUNI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Aceasta Politica de Confidentialitate intra în vigoare la 25 mai 2018. Ea poate fi actualizata în functie de modificarile legislative ce pot aparea. Orice actualizare se va aplica dupa un interval de 15 zile de la publicarea pe site.

Revizuit: 1 ianuarie 2024

Politica cookie

Politia cookie - anchor

Ce sunt cookies:

Pentru a imbunatati continuu experienta de utilizare a site-ului www.hotelcrocus.ro folosim cookies. Cookies sunt fisiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plaseaza local pe hard disk-ul utilizatorului. Folosim cookies pentru a intelege mai bine modul in care utilizati site-ul, pentru a personaliza aceasta experienta si a va face urmatoarea vizita mai placuta.

 

Cum folosim aceste cookie?

 • Analize de performanta si eficienta a site-ului

 • Cookie-uri pentru targetare georgrafica. Ne asiguram ca primesti doar ofertele din zona ta de interes

 • Cookie-uri de inregistrare pentru o functionalitate buna a site-ului

 • Comunicare mai eficienta de marketing

 

Date personale si cookie

Nu colectam informatii cu caracter personal pentru utilizare folosind cookie. Cookie-urile stocheaza informatia local pe dispozitivul utilizatorului, iar informatiile folosite in analiza, remarketing si targetare sunt anonimizate.

 

Puteti refuza cookie-urile

 

Link-uri utile:

Termenii si conditii

Termenii si conditii - anchor

VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE TERMENII SI CONDITIILE DE FOLOSIRE MAI JOS ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OBTINE ORICE MATERIALE, INFORMATII, PRODUSE SAU SERVICII prin intermediul www.hotelcrocus.ro. ACCESÂND www.hotelcrocus.ro, VA ANGAJATI SA ACCEPTATI, FARA LIMITARE SAU CALIFICARE, TOTI ACESTI TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE. Daca nu acceptati acesti Termeni si Conditii va rugam sa parasiti site-ul hotelcrocur.ro .

 

1. Termeni de utilizare

Acest Acord stabileste folosirea de catre dumneavoastra a site-ului de Internet localizat la adresa http://www.hotelcrocus.ro (denumit în continuare "Site-ul") si se constituie între SC CROCUS SRL (denumita în continuare "al nostru", "noua", sau "noi") si dumneavoastra, actionând din partea dumneavoastra sau a unui cumparator, membru sau furnizor în numele caruia v-ati înregistrat (denumit în continuare „Dumneavoastra”). Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, retinerea, stocarea si / sau utilizarea site-ului, a serviciilor sau a functiilor oferite în sau de site, sau a continutului site-ului, în orice modalitate, dumneavoastra sunteti de acord cu fiecare dintre termenii si condituile prezentate în continuare, si cu toate acestea împreuna, si renuntatu la orice drept de a reclama ambiguitate sau eroare în prezentul Acord. Ne rezervam dreptul, la unica si absoluta noastra discretie, sa schimbam, sa modificam, sa adaugam sau sa stergem parti ale acestor termeni în orice moment, fara nici o notificare, si, în masura în care nu se prevede altfel, aceste modificari vor deveni efective imediat; ca atare va rugam sa verificati periodic schimbarile în acesti termeni. Faptul ca veti continua sa folositi site-ul dupa efectuarea modificarilor la acest Acord va însemna ca acceptati aceste modificari. Dumneavoastra si SC Crocus SRL sunteti contractori independenti si nici o agentie, parteneriat, companie mixta, relatie angajat – angajator nu este urmarita si nu se va crea prin acest Acord.

 

2. ELIGIBILITATE

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislatia aplicabila. În mod nelimitat site-ul si serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru minori.

Site-ul si materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare, în sensul ca, prin furnizarea acestor materiale, noi nu ne angajam sa furnizam servicii sau consultanta de natura juridica sau de alta natura. Informatia continuta în sau prin site se bazeaza pe surse considerate ca fiind exacte si credibile, iar noi am efectuat demersuri rezonabile pentru a asigura corectitudinea informatiilor. Cu toate acestea, nu ne angajam sa garantam aceasta corectitudine. Aceste materiale au fost pregatite pentru dvs de catre personalul nostru precum si de alte persoane.

3. COPYRIGHT

Acest Site, inclusiv fiecare dintre modulele sale, este proprietatea înregistrata a lui SC Crocus SRL. Acest site si continutul prezentat în acest site, nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încarcat, postat, modificat, transmis sau distribuit fara permisiunea lui SC Crocus SRL, cu exceptia faptului ca dumneavoastra puteti descarca, prezenta sau imprima o copie a materialelor prezentate în acest site folosind un singur calculator, exclusiv pentru folosinta dumneavoastra necomerciala. Folosirea neautorizata a acestui site si / sau a materialelor continute în acest site poate încalca legea copyrightului, a marcilor comerciale,legile privind proprietatea intelectuala sau alte legi. Dumneavoastra trebuie sa retineti orice note privind copyrightul si marcile comerciale, inclusiv orice alte note privind proprietatea, continute în materiale. Folosirea acestor materiale pe orice alt web site sau în orice alta retea computerizata este interzisa.

Cu exceptia situatiilor în care se precizeaza altfel, toate numele, logo-urile, marcile comerciale, marcile de servicii, TRADE DRESS si numele comerciale sunt proprietatea lui SC Crocus SRL si nu pot fi folosite de nimeni pentru nici un scop fara acordul nostru scris, exprimat anterior.

4. TRANSMITEREA DE INFORMATII DE CATRE UTILIZATOR / USER SUBMISSIONS

Prin transmiterea oricaror idei, comentarii, sugestii sau alte informatii catre noi referitoare la îmbunatatirea site-ului si / sau serviciilor legate de site (denumite în continuare „transmiterea”), dumneavoastra acceptati ca astfel de transmiteri vor fi considerate si vor rsmâne proprietatea lui SC Crocus SRL. Nici o transmitere nu va reprezenta nici o obligatie de confidentialitate din partea lui SC Crocus SRL nu va fi obligata sa faca publica nici o transmitere.

SC Crocus SRL va detine toate drepturile legate de transmiteri si va avea dreptul ss foloseasca transmiterea fara restrictie, pentru orice scop, fie el comercial sau de alta natura, fara nici o compensatie catre dumneavoastra. Dumneavoastra de asemenea garantati ca detinatorul oricarui drept, inclusiv de drepturi morale, în contextul de fata, a renuntat complet si efectiv la toate aceste drepturi si v-a transmis dumneavoastra, în mod valid si irevocabil, dreptul de a transmite drepturile de proprietate lui SC Crocus SRL.

5. CONTINUTUL LEGAT DE SITE

Legaturile catre alte site-uri pe care le consideram ca fiind de interes pentru dumneavoastra va sunt puse la dispozitie, pentru confortul dumneavoastra. Prin punerea la dispozitie a acestor legaturi noi nu aprobam sau nu recomandam aceste site-uri sau materialele continute sau serviciile oferite de ele, si nu suntem raspunzatori pentru aceste materiale, servicii sau pentru alte situatii în legatura cu sau provenite din orice alt site.

Pot exista legaturi catre alte site-uri, aflate în paginile site-ului nostru, care va pot scoate afara din site. Acesta include legaturi catre advertiseri, sponsori si parteneri care pot folosi logo-ul nostru ca parte a unui acord de co-branding. Aceste alte site-uri pot trimite propriile lor COOKIES catre utilizatori, pot colecta date, solicita informatii, sau pot contine informatii pe care le veti putea gasi ca fiind nepotrivite sau ofensive. În plus, advertiserii de pe site pot trimite catre utilizatori COOKIES pe care noi nu le putem controla. Ne rezervam dreptul de a dezactiva legaturi din partea oricarui tert catre site. Nu uitati ca ori de câte ori transmiteti informatii online, aceste informatii pot fi colectate si folosite de persoane necunoscute. Nu putem garanta securitatea niciunei informatii pe care o obtineti online; puteti face aceasta pe propriul risc.

SC Crocus SRL poate utiliza cookie-uri atunci când utilizatorul navigheaza pe acest site. Aceste cookie-uri pot fi activate de SC Crocus SRL sau de catre o terta parte contractata de catre SC Crocus SRL pentru servicii de masurare si evaluare. Cookie-urile sunt fisiere trimise browser-ului prin intermediul unui server de web în scopul înregistrarii activitatii utilizatorului în timpul navigarii pe website. Cookie-urile utilizate de site sunt asociate doar cu utilizatori anonimi si calculatoarele acestora, ceea ce înseamna ca cookie-urile nu contin nici un fel de date personale ale utilizatorilor. Utilizarea cookie-urilor înseamna ca serverul pe care este gazduit site-ul poate recunoaste browser-ul web folosit de catre utilizator, cu scopul de a face navigarea mai simpla si permițând, de exemplu, utilizatorilor care s-au înregistrat în prealabil în zonele de acces, serviciile, promotiile sau concursurile rezervate exclusiv utilizatorilor înregistrati fara a fi nevoie de a furniza datele acestora de înregistrare la fiecare vizita. Cookie-urile sunt de asemenea utilizate pentru a masura numarul de utilizatori ai parametrii de trafic web, precum si pentru a controla progresul si numarul de accesari. Utilizatorul are posibilitatea de a-si configura browser-ul, astfel încât acesta va fi informat cu privire la primirea de cookie-uri si poate preveni instalarea acestestora pe calculatorul sau. Va rugam sa consultati instructiunile si manualele de utilizare ale browser-ului dvs pentru informatii mai detaliate. Pentru a utiliza site-ul, utilizatorul nu are nevoie sa permita instalarea de cookie-uri trimise de site sau de o parte terta care actioneaza în numele SC Crocus SRL, fara a aduce atingere necesitatii utilizatorului de a începe o sesiune noua pentru fiecare serviciu care necesita o înregistrare prealabila sau autentificare.

6. ACT DE RENUNTARE, EXCLUDEREA GARANTIEI

DUMNEAVOASTRA SUNTETI DE ACORD CA FOLOSITI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRA RISC. SITE-UL SI ORICE INFORMAŢIE, CONTINUT SI / SAU MATERIAL LEGATE DE ACESTA SUNT FURNIZATE PE BAZA PRINCIPIULUI „ASA CUM ESTE”, FARA GARANTII DE VREUN FEL. SC Crocus SRL NU OFERA NICI O GARANTIE, FIE EXPRES FIE IMPLICIT, INCLUZÂND DAR FARA A SE LIMITA LA: GARANTIA TITLULUI SAU GARANTII DE COMERCIALITATE; FITNESS ÎN FAVOAREA UNUI ANUME SCOP; NON-INFRINGEMENT; ACELEA CARE REIES DIN STATUT SAU DIN ORICE ALTA LEGISLATIE SAU ÎN CURSUL FOLOSIRII SAU UTILIZARII COMERCIALE; ALTELE DECÂT ACELE GARANTII CARE SUNT IMPUSE SI CARE NU POT FI EXCLUSE, RESTRICTIONATE SAU MODIFICATE ÎN CONFORMITATE CU LEGILE APLICABILE ACESTUI ACORD.

NICI O DECLARATIE ORALA SAU VREO CORESPONDENTA SCRISA SAU VREO INFORMATIE FURNIZATA DE SC Crocus SRL NU VA CREA O GARANTIE DE NICI UN FEL, SI DUMNEAVOASTRS NU TREBUIE SA VA BAZATI PE NICI O ASTFEL DE DECLARATIE SAU INFORMATIE.

TRANSMISIILE ELECTRONICE, INCLUSIV INTERNETUL, SUNT MEDII PUBLICE, SI ORICE FOLOSIRE A ACESTOR MEDII SUNT PUBLICE SI NU PRIVATE. INFORMATIILE LEGATE DE SAU DECURGÂND DIN ASTFEL DE MEDII SUNT PUBLICE SI NU SUNT INFORMATII PERSONALE SAU PRIVATE.

Ne declinam orice responsabilitate fata de acuratetea, continutul sau disponibilitatea informatiilor gasite pe site-uri care au legatura cu site-ul. Partile nu sunt responsabile pentru proasta functionare a telefoanelor, retelelor de electricitate, retelelor electronice, a retelelor, a Internetului, a calculatoarelor, a elementelor de hardware sau de software, pentru caderea, întârzierea sau dificultatile acestora, pentru mesajele postale, de email, conexiunile ori intrarile pierdute, furate, ilizibile, incomplete, deformate, mutilate, sau pentru taxele postale legate de acestea, pentru securitatea fiecareia si a tuturor celor enumerate. Mai mult, Partile nu sunt responsabile pentru incorectitudinea si inacuratetea informatiilor intrate, fie ca sunt cauzate de utilizatorii de Internet fie de oricare dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate de site fie de erori umane care pot aparea în procesarea oricarei informatii legate de site.

Dumneavoastra sunteti de acord ca Partile nu sunt responsabile în orice mod pentru ranirea, pierderea sau prejudicierea calculatorului dumneavoastra sau pentru interceptarea sau folosirea informatiilor de pe cardul de credit, legat de sau rezultând din folosirea site-ului sau a oricaror site-uri, servicii sau materiale legate sau conectate si de asemenea nu sunt raspunzatoare în nici un fel pentru ranirea, pierderea, reclamatia sau prejudicierea legata de sau rezultând din orice parte a site-ului care opereaza sau nu opereaza pe calculatoare sau pe retele folosite de dumneavoastra sau comunicând cu asemenea calculatoare sau retele.

Site-ul poate sa contina incorectitudini tehnice sau greseli ori omisiuni tipografice. SC Crocus SRL nu este raspunzatoare pentru nici o eroare de natura tipografica, fotografica, tehnica sau legata de preturi (incluzând, dar fara limitare la preturi gresite ale hotelurilor) care apar listate pe site-ul nostru. SC Crocus SRL îsi rezervs dreptul de a face modificsri, corectii si / sau îmbunatatiri ale site-ului si ale produselor sau programelor descrise în astfel de informatii, în orice moment, fara vreo notificare.

Ne rezervam dreptul de a anula sau de a modifica rezervari atunci când se dovedeste ca un client este angajat în activitati frauduloase sau nepotrivite sau în circumstante din care reiese ca rezervarea contine sau rezulta dintr-o greseala sau dintr-o eroare.

7. DESPAGUBIRE

Dumneavoastra sunteti de acord sa despagubiti pe SC Crocus SRL si subsidiarele, afiliatele, directorii, agentii si angajatii sai, absolviti de orice plângere sau cerere, incluzând onorarii avocatiale rezonabile, facute de o terta parte legat de sau rezultând dintr-o încalcare de catre dumneavoastra a prezentului acord sau a documentelor pe care le încorporeaza, sau violarea de catre dumneavoastra a oricarei legi sau a drepturilor unei terte parti. Faptul ca SC Crocus SRL nu actioneaza în legatura cu încalcari facute de dumneavoastra sau de altii nu înseamna ca renunta la drepturile sale de a actiona în ceea ce priveste încalcari similare sau subsecvente.

Dumneavoastra sunteti integral raspunzator pentru mentinerea confidentialitatii parolei si contului dumneavoastra si pentru toate activitatile care au legatura cu contul dumneavoastra.

În situatia în care este facuta orice Plângere sau orice actiune sau procedura este declansata împotriva Partilor Despagubite, sau a oricareia dintre ele, decurgând din sau în legatura cu acest Acord, oricare dintre aceste Parti poate, printr-o notificare rezonabila catre dumneavoastra, sa va ceara ca, pe propriile dumneavoastra cheltuieli, sa se opuna acelei plângeri sau sa preia apararea în legatura cu acea actiune sau procedura si sa angajeze consilieri pentru acest scop, consilieri care vor fi aprobati în prealabil în scris de Partea Despagubita, aprobarea care va trebui sa fie data obligatoriu în cazul unor consilieri care actioneaza în folosul aparatorilor dumneavoastra angajati într-o astfel de aparare sau rezistenta.

Dumneavoastra veti colabora cu noi în apararea împotriva oricarei Plângeri. Ne rezervam dreptul ca, pe propriile dumneavoastra cheltuieli, sa ne asumam în mod exclusiv apararea si controlul oricarei chestiuni care face obiectul de despagubire din partea dumneavoastra.

8. LIMITAREA RASPUNDERII

NICI NOI SI NICI VREUNA DIN SUBSIDIARELE, DIVIZIILE, AFILIATELE, AGENTII, REPREZENTANTELE NOASTRE NU VOR FI RASPUNZATOARE FATA DE DUMNEAVOASTRA SAU FATA DE NIMENI ALTCINEVA PENTRU NICI O PIERDERE SAU RANIRE SAU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, CONSECVENTIALE, SPECIALE, PUNITIVE SAU SIMILARE, DECURGÂND DIN ACCESUL SAU DIN UTILIZAREA DE CATRE DUMNEAVOASTRA A SITE-ULUI, SAU DIN INABILITATEA DUMNEAVOASTRA DE A ACCESA WEBSITE-UL SAU ORICE MATERIALE, OPINII SAU RECOMANDARI ALE TERTILOR POSTATE PE WEBSITE. ACEASTA LIMITARE DACA RASPUNDEREA SE BAZEAZA PE CONTRACT, CULPA, NEGLIJENTA, RASPUNDERE STRICTA SAU PE ORICE ALTA BAZA, FIE SI DACA NOI AM FI FOST ANUNTATI DESPRE POSIBILITATEA UNEI ASEMENEA DAUNE.

ÎN JURISDICTIILE ÎN CARE NU SE PERMITE EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECVENTIALE, RASPUNDEREA NOASTRA ÎN ASTFEL DE JURISDICTII VA FI LIMITATA LA LIMITA PERMISA DE LEGE.

DUMNEAVOASTRA RENUNTATI LA ORICE SI LA TOATE PLÂNGERILE ÎMPOTRIVA NOASTRA SI A SUBSIDIARELOR, DIVIZIILOR, AFILIATELOR, AGENTILOR SI REPREZENTANTILOR NOSTRI, CARE DECURG DIN FOLOSIREA DE CATRE DUMNEAVOASTRA A WEBSITE-ULUI SAU A ORICAROR MATERIALE, OPINII SAU RECOMANDARI FACUTE PE SITE DE TERTE PERSOANE.

9. ELIBERARE

PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, TOTI UTILIZATORII FAC CUNOSCUT SI SUNT DE ACORD CA PARTILE DESPAGUBITE SUNT ELIBERATE, DESCARCATE SI CONSIDERATE NEVINOVATE DE SI NU SUNT RESPONSABILE PENTRU ORICE RASPUNDERE ÎN CEEA CE PRIVESTE TOATE ASPECTELE LEGATE DE SITE (INCLUZÂND DAR FARA A SE LIMITA LA ORICE ÎMBOLNAVIRE, PIERDERE, LITIGIU, RANIRE FIZICA, MOARTE, DAUNE ADUSE PROPRIETATII, SI PLÂNGERI BAZATE PE DREPTURI DE PUBLICITATE, DEFAIMARE, SAU ÎNCALCAREA VIETII PRIVATE, ONORARII REZONABILE ALE AVOCATILOR SI CHELTUIELI DE JUDECATA) CARE POT APAREA DIN UTILIZAREA SITE-ULUI SAU ACCEPTAREA, POSESIA, FOLOSIREA SAU FOLOSIREA GRESITA A INFORMATIILOR, MATERIALELOR, SERVICIILOR SAU PRODUSELOR LEGATE DE ACESTEA SAU DOBÂNDITE DE LA ACESTEA. NE REZERVAM DREPTUL CA, ORICÂND SI FARA NICI O RASPUNDERE, SA RESTRICTIONAM SAU SA REFUZAM ACCESUL ORICUI LA SITE SI LA SERVICIILE, CONTINUTUL, MATERIALELE SI FUNCTIILE SALE. NE REZERVAM DE ASEMENEA DREPTUL DE A SOLICITA ORICE FORMA DE SCUTIRE DE TAXE VAMALE, INCLUSIV DAR FARA LIMITARE LA ONORARII AVOCATIALE ÎN CONEXIUNE CU ACTIVITATI FRAUDULOASE SAU ILEGALE, AFLATE ÎN LEGATURA CU FOLOSIREA SITE-ULUI.

Dumneavoastra acceptati ca existao posibilitate ca, subsecvent executarii acestui Acord, dumneavoastra sa descoperiti fapte sau plângeri care erau necunoscute la momentul la care a fost efectuat prezentul Acord, si care, daca ar fi fost cunoscute la acel moment ar fi afectat decizia de a executa prezentul Acord. Dumneavoastra declarati si acceptati ca, în sensul prezentului Acord, si al eliberarii continute în aceasta sectiune a Acordului, dumneavoastra nu va asumati nici un risc legat de astfel de fapte necunoscute si de astfel de plângeri necunoscute si neasteptate.

10. ACCES SI INTERFERENTE

Dumneavoastra nu veti folosi nici o metoda de a copia Site-ul sau continutul sau informatiile (inclusiv Informatiile) continute de acesta fara consimtamântul nostru prealabil scris. Dumneavoastra sunteti de acord sa nu folositi nici un aparat sau program sau metoda care sa interfereze sau sa încerce sa interfereze cu functionarea corecta a Site-ului sau a oricarei tranzactii care se efectueaza prin Site. Dumneavoastra sunteti de acord sa nu copiati, reproduceti, alterati, modificati, creati lucrari derivate, sau sa prezentati în public orice element de continut al Site-ului fara consimtamântul prealabil scris al nostru sau al unei terte parti.

Informatia pe care ne-o furnizati dumneavoastra noua (i) trebuie sa nu contina nici un virus, „Cai Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare care au ca scop deteriorarea, interferenta cu scop de a afecta, interceptarea sau exproprierea oricarui sistem, date sau informatii si (ii) nu vor crea raspundere pentru noi sau nu vor cauza pierderi (în tot sau în parte) pentru serviciile ISP-urilor noastre sau a altor furnizori.

11. ÎNCETARE

Acesti termeni sunt în vigoare pâna la încetarea Acordului, de catre oricare Parte. Dumneavoastra puteti înceta acesti termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului si prin distrugerea tuturor materialelor obtinute din orice si din toate site-urile legate si a tuturor documentelor aflate în legatura si a tuturor copiilor si a instalarilor acestora, fie ca sunt facute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod. Accesul dumneavoastra la Site poate înceta imediat fara notificare din partea noastra daca, la discretia noastra proprie si absoluta, apreciem ca dumneavoastra nu va conformati termenilor si prevederilor din acest Acord.

12. LEGEA APLICABILA

Dumneavoastra va trebui sa va conformati tuturor legilor, statutelor, ordonantelor si reglementarilor aplicabile referitoare la folosirea de catre dumneavoastra a Site-ului si la solicitarea de catre dumneavoastra de oferte de achizitionare si / sau de vânzare de produse si / sau servicii. Orice litigii decurgând din sau legate de Site vor fi guvernate de legea româna aplicabila contractelor în vigoare si vor fi solutionate integral în România. Folosirea Site-ului este neautorizata în orice jurisdictie care nu are ca efect aplicarea tuturor prevederilor acestor Termeni, incluzând, fara limitare, acest paragraf. Dumneavoastra sunteti de acord ca orice actiune în justitie decurgând din sau în legatura cu termenii prezentului Acord va fi introdusa la instantele de judecata din România.

13. COMUNICARE

Întrebari sau comentarii referitoare la Site si la informatii continute în Site pot fi transmise la hotelcrocus.ro@gmail.com  SC Crocus SRL. Orice comunicare sau material transmis noua prin Site sau Internet email este transmis pe baze non – confidentiale.

14. REZEVARE SI ANULARE

1. Orice rezervare efectuata  și neanulata pana la termenul limită de anulare specificat in oferta scrisa se considera FERMa si implica automat responsabilitatea platii.
2. Toate anularile vor fi efectuate prin intermediul sistemului online sau in cazul unei disfunctionalitati a sistemului se va contacta departamentul de rezervări la hotelcrocus.ro@gmail.com
3. Termenul limita de anulare fara penalizare este specificat in momentul efectuarii rezervarii. Depasirea termenului respectiv implica plata penalizarilor, specificate la randul lor in rezervare.
4. In cazul neprezentarii se va aplica o penalizare de minimum o noapte (pana la maximum costul antregii sederi, in functie de politica de anulare).
5. Cererile de rambursare, ca urmare a utilizarii partiale a serviciilor turistice, trebuie insotite de o confirmare scrisa . Aceasta confirmare nu garanteaza returnarea contravalorii serviciilor neutilizate. Solicitarea va fi onorata numai in cazul in care se accepta returnarea contravalorii.
6. In general cazarea începe la ora 16.00 , ora locală, in ziua sosirii indicata in rezervare. Pentru a evita eventualele neplaceri din timpul ocuparii camerei, va rugam sa ne informați in cazul in care veti ajunge inainte la hotel. Parasirea hotelului trebuie facuta pana la ora 11. Parasirea tarzie pana la ora 12:00 se face gratis in fuctie de disponibilitate, parasirea pensiunii intre orele 12:00 – 15:00 se taxeaza cu 30% din tariful pe noapte, parasirea pensiunii intre orele 15:00 – 18:00 se taxeaza cu 50% din tariful pe noapte iar după ora 18:00 se taxează cu tariful integral pe noapte.
7. Pensiunea Crocus solicita ca cel putin unul dintre clienti/oaspeti sa aiba varsta de minimum 18 ani împliniți.


 

TARIFE 


Pensiunea Crocus are tarife fluctuante, care se schimba zilnic. Tariful este garantat numai pe baza unei oferte / rezervari in forma scrisa. Nu se acceptă o cerere de rambursare bazata pe faptul ca pretul de vanzare a fost aproape sau peste tariful de la receptie.
Toate rezervarile fara garantie pana la ora 18:00 vor fi anulate automat fara a contacta clientul.
Conducerea pensiunii are dreptul sa ceara la sosire detaliile cardului de credit sau un depozit care sa acopere și sa garanteze orice costuri suplimentare care pot aparea pe parcursul sederii dumneavoastra.

In tariful cazarii sunt incluse: micul dejun, TVA, acces la WiFi si parcarea privata. Servicii suplimentare oferite contra cost: acces la sauna uscata, minibar, transfer de la si la aeroport (Bucuresti Henri Coanda / Brasov Ghimbav).  

TIPURI DE CAMERE
1. Tipurile de camere variaza in functie de alegerea clientului. Incercam sa ne asiguram ca vom oferi tipul de camera rezervat, totusi pot exista ocazii cand in loc de o camera cu pat dublu poate fi alocata o camera cu doua paturi separate sau o camera cu pat dublu poate fi alocata in loc de o camera cu doua paturi separate. Va rugam sa luati la cunostinta ca majoritatea hotelurilor europene ofera doua paturi single alaturate pentru a forma un pat dublu. In timp ce toate preferințele legate de tipul de camera dorit sunt trimise, alocarea camerelor este facuta de catre hotel si depinde de disponibilitatea din momentul intrsrii.

 
2. Orice cerere suplimentara, cum ar fi de ex. solicitarea unui etaj superior, nu va fi garantata in momentul rezervarii, ci va depinde de disponibilitatea pensunii in ziua sosirii clientului.


RECLAMAȚII
1. Orice reclamatie trebuie depusa in scris la Pensiunea Crocus sau pe adresa de email: hotelcrocus.ro@gmail.com
2. Nu vom lua in considerare reclamatiile care nu au fost supuse atentiei pensiunii pe timpul sederii clientului. Orice reclamatie trebuie raportata pe loc pensiunii.
3. Nu suntem responsabili pentru compensarea nici unei situatii care ar fi putut fi rezolvata la fata locului.

Plata securizata / online

Plata online - anchor

Plata securizata:

Asigurăm că toate plățile vor fi executate într-un mod sigur și securizat. Informațiile personale vor fi folosite doar pentru stabilirea plății și nu vor fi transmise terților.

Plata online:

Dacă alegeti să plătiti online cu cardul de credit sau debit, veti fi redirecționat către pagina web securizată a partenerului nostru, unde puteti introduce datele pentru a efectua plata. Toate informațiile pe care le introduceti aici sunt criptate în siguranță. Va rugăm să rețineti că acest link de plată securizat este activ doar pentru o perioadă limitată de timp. Dacă link-ul nu se poate accesa, va rugăm să ne contactati telefonic la 0040 742 080 407 sau pe e-mail la hotelcrocus.ro@gmail.com.

bottom of page